Vypočítajte si výšku splátky

Používajte desatinnú čiarku.
Do poľa "Úroková sadzba" zapíšte iba číslo, napríklad 1,3.
Ak neviete, aké percento napísať, môžete napísať dnešnú priemernú sadzbu, t.j. číslo: 1,3

 

Chcete ušetriť?
Keď mi pošlete vami vykonanú kalkuláciu preverím, či dokážete získať úver aj za lepších podmienok.

Nemusíte sa sám trápiť s bankou a papiermi. Ja vás celým procesom spoľahlivo prevediem.