Financovanie obnovy starších rodinných domov

Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je poskytnúť podporu celkovo až 30-tisíc žiadateľom v rokoch 2022 až 2026. Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií CO₂ prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska. Obnovu rodinných domov realizuje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR.

Od 15.októbra 2022 je spustená dotácia na obnovu starších rodinných domov. Dotácie na obnovu domu by sa mali prideľovať podľa systému „kto prv príde, ten prv berie.“ Mesačne SAŽP očakáva, že spracuje a vyplatí príspevok 600 žiadateľom. Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov sú špecifikované a záväzne stanovené vo vyhlásenej výzve, ktorá bola už spustená. Prvá výzva trvá do 28.02.2023.

Kto môže dotácie na obnovu rodinných domov získať a aké sú podmienky?

Dotácie sa budú týkať len majiteľov (fyzických osôb) rodinných domov, ktoré boli skolaudované pred rokom 2013. Takisto musia byť využívané najmä na bývanie. Ak v dome aj podnikáte, nesmie byť naň vyhradené viac ako 10 % podlahovej plochy. Ak ho zase využívate na hospodárske účely, nemôže ísť o viac ako 20 % jeho kapacity.

Ak o príspevok budete chcieť požiadať, musíte byť uvedený ako vlastník na liste vlastníctva, mať na danej adrese trvalý pobyt a nesmie sa nič zmeniť, pokiaľ Vám príspevok nevyplatia. Keď ho máte v spoluvlastníctve, žiadateľom bude ten, kto získa právoplatný súhlas od všetkých. Takisto musíte byť občanom Európskej únie a mať trvalý pobyt na Slovensku.

Žiadosť o získanie dotácie na rekonštrukciu Vám zamietnu vtedy, keď ste na dom už niekedy dostali iný finančný príspevok z verejných zdrojov. Rovnako tak sa musíte zaviazať, že po vyplatení už nebudete čerpať ďalšie peniaze na projekt ani žiadnu jeho časť z ďalších verejných zdrojov.

Čo všetko môžete dotáciou na obnovu rodinných domov financovať?

  • Zateplenie a výmena otvorových konštrukcií (okná, dvere)
  • Inštalácia nového systému na vykurovanie a ohrev vody
  • Vytvorenie, obnova strechy
  • Inštalácia akumulačnej nádrže na dažďovú vodu
  • Inštalácia tieniacej techniky
  • Odstránenie azbestu

Poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu v rámci tejto výzvy je detailne rozpísaná: https://obnovdom.sk/assets/documents/requests/vyzva_1_1.pdf

Výška dotácie na rekonštrukciu domu.

Prvá pilotná výzva je určená štandardnej skupine obyvateľov. Dotácia môže byť najviac 60 % z celkových oprávnených nákladov. Maximálna výška finančných prostriedkov je:

  • 14-tisíc € pri projektoch obnovy, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie 30 až 60 %,
  • 19-tisíc € pri projektoch obnovy, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie viac ako 60 %.

Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami a poskytnutými finančnými prostriedkami príjemca dotácie hradí z vlastných alebo úverových zdrojov.

Druhá pilotná výzva, s podtitulom zvýhodnená, je určená sociálne znevýhodneným, teda žiadateľom, ktorí majú v osobnej starostlivosti dieťa (mladšie ako 18 rokov) s ťažkým zdravotným postihnutím alebo majú ako viacdetná rodina v dome na trvalý pobyt prihlásené 4 a viac detí. Ak niektoré z detí dosiahne plnoletosť po termíne predloženia žiadosti, možnosť získať dotáciu tým nezaniká. Maximálna výška finančných prostriedkov pre takéto rodiny je: 18-tisíc €, ktoré predstavujú maximálne 95 % celkových nákladov.

Financovanie rekonštrukcie aj bez vlastných úspor.

Celá obnova rodinného domu sa dá zrealizovať v zásade bez vlastných úspor a to kombináciou úveru a príspevku, teda dotácie.

Majiteľ domu, ktorý požiada o dotáciu, musí predložiť projekt, ktorý mu pomôže pripraviť firma, ktorá má s takýmto typom dotácií skúsenosti.  Následne podá žiadosť o dotáciu. Pre dofinancovanie celého projektu môže využiť špeciálny úver, ktorý ponúkajú komerčné banky s pomerne zaujímavým úrokom. Úvery  poskytujú banky, ktoré spolupracujú so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP), ktorá je podriadená MŽP. Konkrétne sú to ČSOB banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka a VÚB banka, Unicredit bank. Ich zoznam nie je konečný, ešte sa priebežne bude meniť. V tlačovej správe o tom informovalo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP). Po rokovaniach Národná banka Slovenska upravila podmienky pre úvery v rámci www.obnovdom.sk. Zvýhodnené úvery majú lepšie úrokové sadzby (priemerná sadzba je…..), banky tiež ponúkajú bezúčelové úvery na obdobie až 10-tich rokov, ale aj možnosť využiť odpočítateľnú čiastku vo výške 50 € zo životného minima pri dosiahnutí úspory nákladov na energie.

Za úver by mala ručiť Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR), tým pádom nebude potrebné založiť  vlastný dom. Záruka EBOR by mala znamenať, že úver na financovanie druhej polovice rekonštrukcie by mal mať podobnú úrokovú sadzbu ako hypotéky. Celá suma potrebná na rekonštrukciu by tak mala byť vykrytá troma inštitúciami a úver by mal majiteľ domu bez problémov splácať z úspory na energiách vďaka zatepleniu a ďalším úpravám domu.

O úver sa budú môcť uchádzať aj ľudia, ktorí aktuálne splácajú hypotéku a svojím domom za ňu aj ručia. Žiadateľovi by mal stačiť len pravidelný príjem, aby úver získal. Úvery na obnovu starších rodinných domov sú už spustené a to konkrétne :

Podpora so žiadosťami.

Pri vyhlásení výzvy  organizátor otvoril 10 regionálnych kancelárií SAŽP v mestách Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Prešov a Košice. Sú otvorené v pracovných dňoch. Taktiež je žiadateľom poskytnutá aj telefonická podpora, kde môžu smerovať svoje otázky –  Zelená linka ministerstva životného prostredia (0800 144 440).

Obnovou starších rodinných domov chce vláda prispieť k tomu, aby domácnosti na Slovensku sa stali ekologickejšími a šetrnejšími k životnému prostrediu Prispeje sa nielen ku skvalitneniu bývania ale aj predĺženiu životnosti rodinných domov. Celkový projekt týmito výzvami nekončí, keďže jeho zámerom je do konca roka 2026 obnoviť prostredníctvom financií z plánu obnovy tisíce rodinných domov.

Martina Bajusová, produktová manažérka pre úvery