Čo robiť pri zrážke so zverou

Čo robiť pri strete so zverou a ako chrániť svoje vozidlo?

Asi každý vodič má už nejakú tú  skúsenosť  so zvieratami,  ktoré  znenazdajky vbehnú do cesty. V okamihu, kedy sa objaví srnka, zajac či bažant, môže pomôcť eliminovať zrážku maximálne dodržiavanie rýchlosti, či super veľké auto alebo rýchla reakcia a prejdenie do protismeru, ak nejde oproti žiadne auto.  Avšak často sa stáva, že  zrážke so zverou sa nedá zabrániť a následne škody sa šplhajú do tisícoviek EUR.

Najčastejšie k zrážke prichádza práve  v skorých ranných hodinách kedy je šero, hmla alebo večer, keď je už slabá viditeľnosť. Aj tie najlepšie asistenčné systémy či svetlá sú občas krátke na to, aby pomohli vyhnúť sa kolízii so zvieraťom, ktoré sa náhle objaví na ceste. Najčastejšie je to v úsekoch, kde sa stretnete s dopravným značením upozorňujúcim na lesnú zver, v skorých ranných hodinách, počas hmly a počas nocí v nebezpečných úsekoch, na vozovkách, ktoré sa nachádzajú blízko polí a lesov. Srnky, jelene, či diviaky žijú v stádach. Keď do cesty vbehne jedno zviera zo stáda, je veľká pravdepodobnosť, že za ním pôjdu aj ďalšie. Majme na pamäti aj to, že lesná zver je plachá, nenápadná, preto je to pre vodiča veľmi náročne sledovať cestu a aj to, čo sa deje okolo nej. Nutné je sústredenosť, znížená rýchlosť a reakcia vodiča. 

Ako reagovať a vyvarovať sa riskantným manévrom

„Bohužiaľ, mnohí vodiči nevedia panicky brzdiť,“ hovoria analytici tímu dopravnej bezpečnosti . „V kritickej situácii je potrebné dupnúť na brzdový pedál a celou silou brzdiť až do úplného zastavenia. Pulzovanie v pedáli vplyvom činnosti ABS však vedie niektorých vodičov k tomu, že pedál podvedome uvoľňujú. A to je práve veľká chyba,“ vysvetľujú analytici. Druhou zásadou je, že pokiaľ zrážke so zverou nie je možné zabrániť, vodič by sa nemal snažiť pred kolíziou uhýbať. Najlepšou reakciou je prudké brzdenie a súčasne držanie volantu v smere jazdy. Nesvieťte a neblikajte zbytočne na zvieratá svetlami. Zbytočne ich oslepíte a zver ostane stáť. Ak vodič pri brzdení dokáže trúbiť, môžete použiť trúbenie, nech sa zver odplaší.

Po zrážke so zverou kontaktujte políciu

1.     V prípade, že už k zrážke dôjde, je dôležité nepanikáriť. Ak sa nachádza vo vozidle aj posádka je dôležite skontrolovať v prvom rade ju. Ak by došlo k zraneniu, je potrebné obratom volať záchranné zložky na č.155.

2.     Ak nedošlo k zraneniu je potrebné si obliecť reflexnú vestu a označiť miesto nehody výstražným trojuholníkom. Následne je potrebné nehodu ohlásiť polícií SR  na tel. čísle 158 alebo 112 a zdokumentovať nehodu. V prípade, že zviera je zranené alebo mŕtve v žiadnom prípade zver nenakladať do vozidla. Aj keď to myslite v dobrom, je to považované za pytliactvo. O všetko sa už postará polícia, ktorá informuje príslušné organizácie.

3. Je možné využiť aj asistenčné služby poisťovne, ktorá pomôže s odtiahnutím vozidla, zabezpečí odtiahnutie do najbližšieho servisu či konzultáciou.

Náhrada škody z poistky

Škody pri zrážkach so zverou sú často veľmi vysoké. Od preliačenia auta až po rozbité sklá, pokrčenú kapotu či vážne zranenie vodiča a posádky auta. V základnom krytí povinného zmluvného poistenia (PZP), takéto škody nie sú kryté. Niektoré poisťovne ponúkajú tzv. prisľúb – stret so zverou alebo ako pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu. Preto je veľmi dôležite pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia oboznámiť sa o možnosti pripoistenia  rizika “ stret so zverou “ alebo mať to na 100% poistené v rámci havarijného poistenia. Úlohu zohráva aj  limit krytia a územná platnosť. Poisťovňa posudzuje stret so zverou ako škodovú udalosť, ktorú odškodní v prípade, ak máte  uzatvorené havarijné poistenie.

Okrem poistenia škôd vzniknutých pri  „strete so zverou“ je dobré mať aj ďalšie pripoistenia v rámci havarijného poistenia vozidla, ktoré ušetria náš rodinný rozpočet v prípade nepredvídanej udalosti.

Ďalšie pripoistenia:

čelného skla – kryje škody spôsobené vandalizmom, odcudzením, haváriou, živelnou udalosťou, aj najčastejšie náhodné škody pri jazde motorovým vozidlom od odleteného kamienka.
rozšírené asistenčné služby – poskytuje vyššie sumy poistného plnenia a rozsah krytia,  ako majú základné asistenčné služby.

živelných rizík – odškodňuje poškodenia vozidla spôsobené prírodnými živlami (napr. krupobitím, víchricou, povodňou, zosuvom pôdy, pád stromu a pod.).

proti výtlkom – poškodenia diskov a pneumatík z dôvodu zlého stavu vozovky

pripoistenie rizika „krádež“- vzťahuje sa na krádež celého vozidla alebo jeho častí
úrazové poistenie vodiča / alebo posádky kryje riziko smrti, trvalých následkov a dobu nevyhnutného liečenia.

pripoistenie náhradného vozidla– kryje preplatenie nákladov za zapožičanie náhradného vozidlo pri havárii, prípadne aj poruche vozidla doma aj v zahraničí,

pripoistenie batožiny – pre prípad poškodenia alebo zničenia batožiny, ktorá sa nachádza v priestore vozidla, v príčinnej súvislosti s nehodou, ktorá bola hlásená polícii, v dôsledku poškodenia, zničenia alebo stratu v dôsledku živelnej udalosti, zmocnenia batožiny z poisteného vozidla. Avšak v niektorých poisťovniach sú vo výlukách škody napr. na  športových náradiach (lyže, bicykle), na detské autosedačky,  na batožine umiestenej  vo vozidle na mieste, kde je z vonkajšej strany vozidla viditeľná alebo zrejmá.    

pripoistenie právnej ochrany– zahŕňa pomoc pri právnych sporoch priamo súvisiacich s vozidlom a jeho užívaním.

Dôležitým faktom je, že po nahlásení škody je potrebné okrem dokladov od vozidla mať aj správu o nehode od polície.

Jana Ivaničová, produktový manažér neživotného poistenia v Broker Consulting, a.s.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité v súlade s pravidlami používania stránok a spracovania osobných údajov. Pravidlá používania stránok a spracovania osobných údajov